201512101449755064CRS8Kzfq201512101449755058njXMrRZb201512101449757245eJUHEHco

Försäkring för skada på flygplatsparkering

Denna sida ger information om försäkring för självrisk som gäller på de flygplatser som köper försäkringen för sina parkeringskunder. För att göra anspråk på ersättning fyller Du i vår blankett och skickar till info@se.sedgwick.com tillsammans med de bilagor som behövs. OBS! Inom en vecka från det att skadan inträffat behöver Du sända ett meddelande om att skadan skett till info@se.sedgwick.com annars behöver Du kunna styrka att försäkringsfallet inträffat på flygplatsparkeringen.

Blankett för skadeanmälan »

Försäkringsvillkor

Försäkringsgivare för denna försäkring är Nordeuropa. Förmånstagare till denna försäkring är ägaren till de fordon som parkerar på flygplatsens parkering och där resenären har flugit till och/eller från flygplatsen samt erlagt parkeringsavgift. Försäkring gäller för den självrisk som ägaren till den parkerade bilen drabbas av i samband med en skada. För att ersättning enligt denna försäkring ska utgå ska skadan omfattas av fordonets ordinarie försäkring samt överstiga den avtalade självrisken. Försäkringsbolaget ersätter självrisk upp till 15 000 SEK.

 

För att ta försäkringen i anspråk behöver vi:

  1. En kopia på Din flygbiljett
  2. En kopia på Din parkeringsbiljett
  3. En kopia på godkänt besked att skadan omfattas från det försäkringsbolag där Ditt fordon är försäkrat